16 czerwca 2021

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Św. Mikołaj

Należy do grona najbardziej czczonych świętych. Czczą go nie tylko katolicy, ale jeszcze bardziej prawosławni, a przede wszystkim dzieci na całym świecie. Ten żyjący na przełomie III i IV wieku – na terenie dzisiejszej Turcji – biskup miejscowości Myra stał się symbolem chrześcijańskiego miłosierdzia oraz zrozumienia zadań, jakie powinien spełniać w chrześcijańskiej wspólnocie biskup.

Po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym chętnie dzielił się z ubogimi. Opowiadano o trzech ubogich pannach wydanych za mąż dzięki posagom, których dyskretnie im dostarczył. Mieszkańcy Myry wybrali go na swojego biskupa. Zasłynął z wielu cudów, m.in. uratował tonących żeglarzy, a także miasto od głodu. Wykazał się też odwagą ratując od śmierci niesłusznie skazanych urzędników cesarskich. Brał udział w soborze w Nicei, na którym potępiono naukę Ariusza. Gdy Myrę zajęli Arabowie, kupcom włoskim udało się zabrać jego relikwie i przewieźć je do Bari w południowych Włoszech, gdzie do dziś spoczywają w tamtejszej katedrze. Św. Mikołaj jest patronem Grecji, Rosji, Bari, Antwerpii, Berlina, Moskwy, Nowogrodu, jak również bednarzy, cukierników, flisaków, kupców, sprzedawców perfum, marynarzy, młynarzy, piekarzy, piwowarów, rybaków, sędziów, notariuszy, więźniów oraz patronem pojednania Wschodu i Zachodu.

Oprac. na podstawie: www.brewiarz.pl

Oprac. na podstawie: www.brewiarz.pl