16 czerwca 2021

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Archanioł Boży Gabriel

1. Archanioł Boży, Gabriel,
Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k'Niej
”Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.

2. Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła;
Jako Panna wstrzemięźliwa
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: „Nie bój się Maryjo,
Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Znalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego;
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa,
Wieczny Syn Ojca Wiecznego,
Zbawiciel świata całego”.

5. Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
”O, Pośle Boga wiecznego,
Gdy to wola Pana mego,
Toć ja służebnica Jego,
Stań się według słowa twego”.

-