31 maja 2020

Niedziela, IX Tydzień zwykły
Rok A, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Archanioł Boży Gabriel

1. Archanioł Boży, Gabriel,
Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k'Niej
”Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.

2. Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła;
Jako Panna wstrzemięźliwa
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: „Nie bój się Maryjo,
Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Znalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego;
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa,
Wieczny Syn Ojca Wiecznego,
Zbawiciel świata całego”.

5. Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
”O, Pośle Boga wiecznego,
Gdy to wola Pana mego,
Toć ja służebnica Jego,
Stań się według słowa twego”.

-