30 listopada 2021

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok C, II

Święto św. Andrzeja, apostoła


Wydarzyło się...

• odbyło się ostatnie posiedzenie Soboru laterańskiego IV (1215 r.)

• papież Paweł VI opublikował konstytucję apostolską Sacram Unctionem Infirmorum o namaszczeniu chorych (1972 r.)

• Benedykt XVI wydał swą drugą encyklikę Spe salvi (2007 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Osoby cierpiące na depresję. Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.