27 lipca 2021

Wtorek, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

• decyzją Zjazdu Biskupów Królestwa Polskiego został powołany Katolicki Uniwersytet Lubelski (1918 r.)

• rozpoczęła się podróż apostolska Franciszka do Polski (2016 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.