14 lutego 2020

Piątek, V Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy

Wydarzyło się...

• ur. św. Walenty , biskup Terni, męczennik (269 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Słuchanie wołania migrantów. Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.