31 marca 2019

Niedziela, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu