30 stycznia 2022

Niedziela, IV Tydzień zwykły
Rok C, II

Czwarta Niedziela zwykła


Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• Klemens VIII został papieżem (1592 r.)

• ur. Giovanni Battista Re, włoski kardynał (1934 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.