28 stycznia 2022

Piątek, III Tydzień zwykły
Rok C, II

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła


Wydarzyło się...

• odbył się ingres abp. Franciszka Macharskiego do katedry wawelskiej (1979 r.)

• odbył się ingres abp. Marka Jędraszewskiego do katedry wawelskiej

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.