24 stycznia 2022

Poniedziałek, III Tydzień zwykły
Rok C, II

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy


Wydarzyło się...

• Gelazjusz II został papieżem (1118 r.)

• zm. Helena Kmieć , polska misjonarka (2017 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.