1 stycznia 2022

Sobota, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok C, II

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi


Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.