19 grudnia 2021

Niedziela, IV Tydzień Adwentu
Rok C, II

Czwarta Niedziela Adwentu


Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• abp metropolita gnieźnieński Henryk Muszyński został prymasem Polski (2009 r.)

• Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II oraz dekret o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki (2009 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Katecheci. Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.