5 listopada 2021

Piątek, XXXI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

• rozpoczął się sobór w Konstancji kończący Wielką Schizmę Zachodnią (1414 r.)

• zawarto konkordat między Cesarstwem Austriackimi a Stolicą Apostolską (1855 r.)

• Papież Pius XII ogłosił encyklikę Datis Nuperrime potępiającą radziecką interwencję na Węgrzech (1956 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna - Osoby cierpiące na depresję. Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.