31 lipca 2021

Sobota, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

Wydarzyło się...

Andrzej Bobola wstąpił do zakonu jezuitów (1611 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.