25 lipca 2021

Niedziela, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I

Siedemnasta Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• Paweł VI opublikował encyklikę Humanae vitae (1968 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.