7 lipca 2021

Środa, XIV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

• papież Innocenty II wydał Bullę gnieźnieńską znoszącą zależność metropolitalną archidiecezji gnieźnieńskiej od arcybiskupstwa magdeburskiego (1136 r.)

• Józef Glemp został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim i prymasem Polski (1981 r.)

• Benedykt XVI ogłosił swą trzecią encyklikę Caritas in veritate (2009 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.