15 czerwca 2021

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

• Leon X ogłosił bullę Exsurge Domine potępiającą poglądy i działania Marcina Lutra (1520 r.)

• Izrael i Watykan nawiązały pełne stosunki dyplomatyczne (1994 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Piękno małżeństwa. Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.