15 maja 2021

Sobota, VI Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Dzień Powszedni


Wydarzyło się...

• Papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum novarum (1890 r.)

• Papież Pius XI ogłosił encyklikę Quadragesimo anno (1931 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Świat finansów. Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.