11 kwietnia 2021

Niedziela, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego


Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• męczeńska śmierć biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa (1079 r.)

• Jan XXIII opublikował encyklikę Pacem in terris (1963 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.