26 stycznia 2021

Wtorek, III Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

Wydarzyło się...

• Papież Pius IV zatwierdził dokumenty soboru trydenckiego (1564 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Braterstwo ludzkie. Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.