30 września 2020

Środa, XXVI Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Wydarzyło się...

• ukonstytuowała się diecezja kielecka (1807 r.)

• papież Pius XII ogłosił encyklikę Divino afflante Spiritu (1943 r.)

• w Nysie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna Marii Merkert , założycielki zgromadzenia sióstr św. Elżbiety (2007 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Szanowanie zasobów planety. Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełny szacunku.