18 września 2020

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Szanowanie zasobów planety. Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełny szacunku.