25 lipca 2020

Sobota, XVI Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto św. Jakuba, apostoła

Nie zapomnij!

Wydarzyło się...

• Paweł VI opublikował encyklikę Humanae vitae (1968 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Nasze rodziny. Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.