7 lipca 2020

Wtorek, XIV Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Nie zapomnij!

Wydarzyło się...

• papież Innocenty II wydał Bullę gnieźnieńską znoszącą zależność metropolitalną archidiecezji gnieźnieńskiej od arcybiskupstwa magdeburskiego (1136 r.)

• Józef Glemp został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim i prymasem Polski (1981 r.)

• Benedykt XVI ogłosił swą trzecią encyklikę Caritas in veritate (2009 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Nasze rodziny. Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.