17 czerwca 2020

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika