20 maja 2020

Środa, VI Tydzień Wielkanocny
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera

Wydarzyło się...

• Otwarto Sobór nicejski I na którym m.in. potępiono arianizm, uchwalono nicejskie wyznanie wiary i rozstrzygnięto spór o datę świąt Wielkanocy (325 r.)

• Jan Paweł II powołał Papieską Radę ds. Kultury (1982 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.