4 maja 2020

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok A, II

Wspomnienie św. Floriana, męczennika

Wydarzyło się...

• Maria Maravillas od Jezusa została kanonizowana w Madrycie przez Jana Pawła II

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.