4 kwietnia 2020

Sobota, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

Ignacy Loyola został pierwszym generałem zakonu jezuitów (1541 r.)

• ukazało się pierwsze wydanie czasopisma katolickiego „Niedziela” (1926 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Wyzwolenie się z uzależnień. Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.