25 marca 2020

Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Nie zapomnij!

Wydarzyło się...

• Jan Paweł II wydał encyklikę Redemptoris Mater (1987 r.)

• Jan Paweł II wydał encyklikę Evangelium Vitae (1995 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Katolicy w Chinach. Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.