6 marca 2020

Piątek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

• w Watykanie odbyła się prezentacja włoskiego wydania Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II (2003 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Katolicy w Chinach. Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.