4 marca 2020

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Święto św. Kazimierza, królewicza

Wydarzyło się...

Jan Paweł II ogłosił swoją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis (1979 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Katolicy w Chinach. Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.