4 marca 2020

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Święto św. Kazimierza, królewicza

Nie zapomnij!

Wydarzyło się...

Jan Paweł II ogłosił swoją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis (1979 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Katolicy w Chinach. Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.