1 marca 2020

Niedziela, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu