30 grudnia 2019

Poniedziałek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok A, II

Szósty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

Wydarzyło się...

• papież Pius VI ogłosił encyklikę Christi Ecclesiae regendae mundus, dotyczącą sposobu wyboru jego następcy (1797 r.)

• papież Pius XI erygował diecezję gdańską (1925 r.)

• Karol Wojtyła został mianowany na abp. metropolitę krakowskiego (1963 r.)

Franciszek Macharski został mianowany na arcybiskupa metropolitę krakowskiego (1978 r.)

• Jan Paweł II wydał encyklikę Sollicitudo rei socialis (1987 r.)

• Jan Paweł II podpisał adhortację Christifideles Laici (1988 r.)

• Izrael i Watykan nawiązały stosunki dyplomatyczne (1993 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Za życie modlitwy. Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.