30 listopada 2019

Sobota, XXXIV Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Andrzeja, apostoła

Wydarzyło się...

• odbyło się ostatnie posiedzenie Soboru laterańskiego IV (1215 r.)

• papież Paweł VI opublikował konstytucję apostolską Sacram Unctionem Infirmorum o namaszczeniu chorych (1972 r.)

• Benedykt XVI wydał swą drugą encyklikę Spe salvi (2007 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.