5 listopada 2019

Wtorek, XXXI Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni

Wydarzyło się...

• rozpoczął się sobór w Konstancji kończący Wielką Schizmę Zachodnią (1414 r.)

• zawarto konkordat między Cesarstwem Austriackimi a Stolicą Apostolską (1855 r.)

• Papież Pius XII ogłosił encyklikę Datis Nuperrime potępiającą radziecką interwencję na Węgrzech (1956 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.