16 października 2019

Środa, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Wydarzyło się...

• abp metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża , przyjmując imię Jan Paweł II (1978 r.)

• Jan Paweł II opublikował adhortację posynodalną Catechesi Tradendae (1979 r.)

ks. prałat płk Tadeusz Płoski został mianowany przez Jana Pawła II biskupem polowym Wojska Polskiego (2004 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.