26 czerwca 2019

Środa, XII Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

Wydarzyło się...

• abp metropolita krakowski Karol Wojtyła został mianowany kardynałem przez papieża Pawła VI (1967 r.)

• Paweł VI ustanowił nowe diecezje i metropolie na Ziemiach Odzyskanych (1972 r.)

• Jan Paweł II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej (2000 r.)

• Benedykt XVI przywrócił tradycyjne zasady wyboru papieża, według których kandydat musi uzyskać 2/3 głosów (2007 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.