24 czerwca 2019

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok C, I

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Wydarzyło się...

Ignacy Loyola otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął działalność duszpasterską w Republice Weneckiej (1537 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.