3 czerwca 2019

Poniedziałek, VII Tydzień Wielkanocny
Rok C, I

Wspomnienie świetych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

Wydarzyło się...

• Benedykt XVI mianował Stanisława Dziwisza arcybiskupem metropolitą krakowskim (2005 r.)

• Benedykt XVI kanonizował Szymona z Lipnicy (2007 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.