1 czerwca 2019

Sobota, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, I

Wspomnienie św. Justyna, męczennika

Wydarzyło się...

• rozpoczęła się IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (1991 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.