22 kwietnia 2019

Poniedziałek, Oktawa Wielkanocna
Rok C, I

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Wydarzyło się...

• Papież Urban VIII wydał bullę znoszącą niewolnictwo w Ameryce Południowej (1639 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.