25 marca 2019

Poniedziałek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wydarzyło się...

• Jan Paweł II wydał encyklikę Redemptoris Mater (1987 r.)

• Jan Paweł II wydał encyklikę Evangelium Vitae (1995 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.