9 marca 2019

Sobota, VIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Sobota po Popielcu