4 marca 2019

Poniedziałek, VIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Święto św. Kazimierza, królewicza

Wydarzyło się...

Jan Paweł II ogłosił swoją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis (1979 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna:
Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.