11 lutego 2019

Poniedziałek, V Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Wydarzyło się...

• w Lourdes miało miejsce pierwsze objawienie Matki Bożej Bernadecie Soubirous (1858 r.)

• Stolica Apostolska i Włochy podpisały Traktaty laterańskie na mocy których m.in. powstało państwo-miasto Watykan (1929 r.)

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna:
Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.