18 listopada 2018

Niedziela, XXXIII Tydzień zwykły
Rok B, II

Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Wydarzyło się...

• papież Grzegorz XV ustanowił zakon pijarów (1621 r.)

• papież Urban VIII konsekrował nową bazylikę św. Piotra na Watykanie (1626 r.)

• papież Leon XIII ogłosił encyklikę Providentissimus Deus. (1893 r.)

• Sobór watykański II ogłosił konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen gentium (1964 r.)

• ogłoszono list biskupów polskich do episkopatu niemieckiego w sprawie wzajemnego wybaczenia krzywd. Spotkał się on z ostrą reakcją władz PRL (1965 r.)

• rozpoczęła się podróż apostolska papieża Benedykta XVI do Beninu (2011 r.)