30 czerwca 2018

Sobota, XII Tydzień zwykły
Rok B, II

Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Wydarzyło się...

• papież Pius VII wydał bullę Ex imposita Nobis wprowadzającą nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim (1818 r.)

• papież Paweł VI odczytał na placu św. Piotra Wyznanie wiary Ludu Bożego (1968 r.)