13 stycznia 2018

Sobota, I Tydzień zwykły
Rok B, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Wydarzyło się...

• papież Eugeniusz IV ogłosił encyklikę Sicut dudum potępiającą Hiszpanów za branie do niewoli tubylczych mieszkańców Wysp Kanaryjskich (1435 r.)

• podczas soboru trydenckiego uchwalono dekret dogmatyczny o usprawiedliwieniu (1547 r.)

• Karol Wojtyła został nominowany na abp. metropolitę krakowskiego (1964 r.)

• w Watykanie odbyły się obchody Milenium chrztu Polski (1966 r.)

• Jan Paweł II przyjął na audiencji prywatnej gen. Wojciecha Jaruzelskiego (1987 r.)