26 grudnia 2017

Wtorek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok B, II

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

Wydarzyło się...

• Potop szwedzki: w nocy 26 na 27 grudnia zakończyło się nieudane oblężenie Jasnej Góry (1655 r.)

• kard. József Mindszenty został uwięziony przez węgierskie władze komunistyczne (1948 r.)