8 grudnia 2017

Piątek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Nie zapomnij!

Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od jedzenia pokarmów mięsnych

Wydarzyło się...

• Jan Paweł II ustanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) (1981 r.)

• papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (1854 r.)

• papież Pius IX ogłosił encyklikę Quanta cura potępiającą rozdział Kościoła od państwa (1864 r.)

• papież Pius XI kanonizował Bernadetę Soubirous (1933 r.)

• zamknięto obrady II soboru watykańskiego (1965 r.)