21 listopada 2017

Wtorek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Wydarzyło się...

Maria Angela Truszkowska założyła w Warszawie zgromadzenie zakonne felicjanek (1855 r.)

• podczas II soboru watykańskiego została uchwalona konstytucja dogmatyczna Lumen gentium (1964 r.)

• Benedykt Menni, Tomasz z Cori i 10 męczenników hiszpańskich zostali kanonizowani przez Jana Pawła II (1999 r.)